Päivitetty 21.10.2011

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia, vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset.

Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät.

Suomen Rakentamismääräyskokoelman E-osa käsittelee rakenteellista paloturvallisuutta:

E1 (2011) Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet

E2 (2005) Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet

E3 (2007) Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet

E4 (2005) Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet

E7 (2004) Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet

E8 (1985) Muuratut tulisijat, ohjeet

E9 (2005) Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet