Päivitetty 21.11.2011
Saumaus

Suojaverhous

Suojaverhouksen tehtävänä on suojata sen takana oleva rakenne syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumi-selta määrätyn ajan.

Sisäpuolisiin pintoihin luetaan myös tilassa olevien erillis-ten kantavien rakenteiden pinnat.

Vaadittu suojaverhous K2 30, A2-s1, d0 voidaan korvata rakenteella, joka vastaavan ajan suojaa rakenteita syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta (EI 30 -rakenne, A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista tai EI 30 -rakenne, josta suojattavaa rakennetta vasten oleva rakennekerros täyttää K2 10, A2-s1, d0 tai EI 15, A2-s1, d0 -vaatimuksen).

Suojaverhouksen tai syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta suojaavan muun rakenteen liitokset ja kiinnitykset sekä läpiviennit ja muut asennukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että palolta suojaava vaikutus ei niiden johdosta heikkene.

Lattia voidaan verhota siltä edellytetyn pintaluokan mukaan.

Osastointivaatimukset EI30 ja EI15 täyttävät Gyproc-rakenteet löytyvät Gyproc-rakennekirjastosta ja Gyproc-palohyväksynnöistä.