Päivitetty 23.08.2017
Palo-osastot

Palo-osastointi

Rakennusmääräysten mukaan rakennus tulee jakaa palo-osastoihin. Esimerkiksi kerrostalossa jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa. Osastoinnin tarkoituksena on estää palon ja haitallisten savukaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen sekä turvata henkilöturvallisuus, rakennuksesta poistuminen, rajoittaa omaisuusvahinkoja, suojata naapuria sekä helpottaa pelastus- ja sammutustoimia.

Määräykset esittävät kolme eri osastointilajia: kerrososastointi, käyttötapaosastointi sekä pinta-alaosastointi:

  • Kerrososastoinnilla eristetään kellari, kerrokset ja ullakko toisistaan.
  • Käyttötapaosastoinnilla tilat osastoidaan käyttötavan ja palokuorman määrän perusteella.
  • Pinta-alaosastointi tehdään 1) rakennukselle, 2) kerroksille ja 3) tilojen käyttötavan mukaisesti.
  • Myös erityistilat osastoidaan (kuten esim. muuntamot, maalaamot, maalivarastot)

Kaikki määräykset pohjautuvat rakentamismääräyskokoelman osaan E1. Pientaloissa eri käyttötarkoitukseltaan erilaiset tilat, kuten kattilahuone, autotalli, isot varastot ja kellarit palo-osastoidaan.