Päivitetty 21.10.2011
Tyyppihyväksyntä

Gyproc-rakenteiden palohyväksynnät

Kipsilevyrakenteisiin kohdistuu erityyppisiä Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaisia vaatimuksia, joiden osalta erillisten tuotteiden ja koko rakenteen toiminnallisuus tulee olla varmennettu.

Joitain tuotteen ominaisuuksia voidaan ilmoittaa CE-merkissä, joka todentaa kuitenkin vain sen, että tuote täyttää kyseisen tuotestandardin minimivaatimukset ja vain merkinnässä esitettyjen tuoteominaisuuksien osalta. CE-merkkiin liittyvässä laadunvalvonnassa seurataan luonnollisesti vain näitä kyseisen tuotteen CE-merkinnän mukaisia ominaisuuksia.  Rakenteiden ominaisuudet mm. palonkestävyyden suhteen tulee varmentaa erikseen. Tämä on määritelty yksiselitteisesti myös kipsilevystandardissa EN-520: "Resistance to fire is a charasteristic dependent on an assembled system and not of the product in isolation". Rakennusosien palonkestävyysluokitus on siis rakenteesta eikä yksittäisestä tuotteesta  muodostuva ominaisuus.

Kipsilevystandardi tai kipsilevyn CE-merkki ei siten kuvaa tuotteen soveltuvuutta paloluokiteltuihin rakenteisiin (EI/REI -luokat). Standardi ei vastaavalla tavalla myöskään määrittele tuoteominaisuuksien vaikutusta rakenteen ääneneristykseen tai rungon jäykistyksen kapasiteetteihin.

Kipsilevyrakenteiden ominaisuudet voidaan suurelta osin määrittää vain eri standardien mukaisin testein. Erilaisten rakenteellisten ominaisuuksien, kuten palonkestävyys ja rungon jäykistyskapasiteetti, suhteen tulee myös suorittaa näiden ominaisuuksien toteutumista seuraavaa jatkuvaa tuotteiden laadunvalvontaa. 

Katso myös: