Päivitetty 21.10.2011
Gyproc palonkestävyys

Gyproc-levyn palonkestävyys

Gyproc-tuotteet ja rakenteet edustavat uusinta rakennustekniikkaa pyrittäessä keveisiin ääntä ja paloa eristäviin ratkaisuihin. Kevytrakennejärjestelmillämme voidaan kipsilevyrakentein saavuttaa lähes kaikki palovaatimukset.

Kipsikartonkilevy pystyy estämään paloa tunkeutumasta rakenteen läpi ja estämään levyn takana olevien aineiden voimakkaan kuumenemisen. Erinomaiset palonsuojaominaisuudet perustuvat siihen, että Gyproc-levyssä on n. 20 % kemiallisesti sitoutunutta vettä. Vesi höyrystyy hitaasti sitä mukaa, kun energiaa vapautuu palosta ja tunkeutuu levyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei lämpötila kipsilevyn toisella puolella pääse nousemaan yli + 100 °C ennenkuin kidevedellinen vesi on kokonana haihtunut kipsilevyn ytimestä.

Rakenteen palonkestävyyttä voidaan kasvattaa kipsilevyillä. Palonkestävyyteen vaikuttaa se, kuinka monta levyä rakenteessa on käytetty ja kummalle puolelle seinää levyt on asennettu. Lopullinen paloluokka määräytyy sen mukaan, miten kyseinen rakenne käyttäytyy polttokokeessa ja mitä täydennyksiä siihen on tehty. Lisäksi rakenteen on oltava sellainen, ettei palo voi päästä leviämään rakenteen yli, ali tai sivulta. Rakenteeseen välittömästi liittyvät rakenteet on myös tarkistettava ja täydennettävä tarvittaessa.

Kipsiydin

Kipsilevyn ydin koostuu pääosin kipsikiteistä kaavan CaSO4 x 2 H20 mukaan. Kipsikiteet ovat kalsiumsulfaattia, jossa on kiteeseen sitoutunutta vettä. Kipsiä kuumennettaessa kiteisiin sitoutunut vesi vapautuu ja poistuu vesihöyrynä. Prosessia kutsutaan kalsinoinniksi, joka vaatii ja sitoo suuria määriä energiaa.

Kun kipsilevyyn vaikuttaa toispuoleinen palokuorma, se kalsinoituu hitaasti sitä mukaa kun energiaa vapautuu palosta ja tunkeutuu levyyn. Kalsinointivyöhykkeen edellä lämpötila ei nouse yli + 100 °C. Kidevesi antaa siis kipsilevylle erinomaiset paloa estävät ominaisuudet.

Kartonkikerrokset

Kipsilevy on valettu kahden kartonkikerroksen väliin, jotka antavat levylle lujuutta ja jäykkyyttä. Kipsiydin estää kartonkia myötävaikuttamasta tulen leviämiseen palossa. Kartonki ei siis levitä paloa katto- tai seinäpintoja pitkin. Tästä johtuen kipsikartonkilevyjen rakennustarvikeluokka on A2-s1, d0.