Gyproc väliseinät

Yksittäisen seinän korkeus.
mm
Yksittäisen seinän pituus.
m
Suoritettaessa määrälaskentaa useammalle samankokoiselle väliseinälle saadaan tarkempi laskentatulos tällä toiminnolla.
kpl
Gypsteel ELPR on vakiojärjestelmän pystyranka, jota voi käyttää kaikissa ei-kantavissa väliseinissä.
Gyproc XR on joustavampi pystyranka, joka on suunniteltu väliseiniin joissa vaaditaan ilmaääneneristävyyttä R´w=44-52 dB. Tyypillisesti nämä ovat koulujen luokkahuoneiden, neuvotteluhuoneiden ja hotellihuoneiden välisiä väliseiniä.
Gyproc GT on puuranka, jota voi käyttää sekä pystyrankana että vaakajuoksuna. Puurangalla saavutetaan huomattavasti huonommat ilmaääneneristävyysarvot kuin vastaavan kokoisella teräsrangalla. Puurankaseinää asennettaessa on suositeltavaa käyttää esim. Gypsteel SK kiskoja lattia- ja kattojuoksuina, jolloin asentaminen nopeutuu huomattavasti.
Gyproc GFR on Duronomic vahvistusrankajärjestelmän pystyranka. Sitä käytetään korkeammissa (tyypillisesti 6-9 metriä korkeissa) tai kantavissa väliseinissä.

Vahvistusrangan ainesvahvuus on 1,2 mm, joten kipsilevyjen kiinnittämisessä käytetään porakärkisiä kipsilevyruuveja.


Yksinkertaisessa rungossa käytetään saman syvyistä pystyrankaa ja vaakajuoksua, joihin levyt tulevat kiinni molemmilta puolilta seinää.

Sik-sak rungossa käytetään pystyrankaa numeroa leveämpää vaakajuoksua, jolloin seinänpuolien levytykset eivät ole yhteydessä toisiinsa pystyrankojen kautta. Tämä asennustapa parantaa väliseinän ääneneristävyyttä verrattuna samanvahvuisen väliseinään yksinkertaisella rungolla.

Tuplarunkoisessä väliseinässä on nimensä mukaisesti kaksi runkoa vierekkäin. Rungot jätetään vähintään asennusvaran verran (min. 5 mm) irti toisistaan, jolloin saavutetaan paras mahdollinen ilmanääneneristävyys ääniluokissa R´w=55-65 dB.Valitse kipsilevykerrokset
Oviaukkojen lukumäärä väliseinässä.
kpl

Ulkokulmien lukumäärä.
kpl