Päivitetty 24.10.2011

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 13.1.2009
Muutettu (yritysnimi): 13.1.2009

1. Rekisterinpitäjä
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Gyproc
PL 44
02401 Kirkkonummi
Puh. 0207 75 411

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Marianne Viljanen, puhelin 0207 75 4219


3. Rekisterin nimi
Gyproc.fi -www-sivujen asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn / rekisterin tarkoitus
Käyttäjätietoja ja käyttäjien toimenpidetietoja kerätään palvelun kehittämiseksi ja suoramarkkinointitoimenpiteitä varten. Käyttäjätieto syntyy käyttäjän rekisteröityessä palveluun. Tietoja käyttäjien toimenpiteistä kerääntyy järjestelmään kirjautuneen käyttäjän käyttäessä yrityksen palveluita. Tällaisia toimenpidetietoja ovat esimerkiksi
• sivuilla käynnit (sivun nimi, päivämäärä, kellonaika)
• tiedostojen lataukset ( tiedoston nimi, päivämäärä, kellonaika)
• käyttäjän internet-palvelin
• käyttäjän laitteistoprofiili

Palvelun kehittämisen kannalta tärkeitä tietoja ovat sivuilla käynnit käyttäjäryhmittäin, tiedostojen lataukset käyttäjäryhmittäin sekä käyttäjän laitteistoprofiili.

Suoramarkkinoinnissa käytetään käyttäjien tiedoista käyttäjäryhmää, etu- ja sukunimeä, osoitetta sekä sähköpostiosoitetta, mikäli käyttäjä on antanut luvan tietojen käyttöön markkinoinnissa.


5. Rekisterin tietosisältö
Sukunimi
Etunimi
Yritys (vapaaehtoinen)
Osoite (vapaaehtoinen)
Postinumero (vapaaehtoinen)
Sähköpostiosoite
Asema yrityksessä (vapaaehtoinen)
Arvo tai ammatti (vapaaehtoinen)
Puhelinnumero (vapaaehtoinen)
Käyttäjätunnus (käyttäjän määrittelemä)
Salasana (käyttäjän määrittelemä)
Käyttäjäryhmä (käyttäjän määrittelemä Gyprocin antamista vaihtoehdoista)
Suoramarkkinointikielto (käyttäjän määrittelemä)


6. Säännönmukaiset tietolähteet *
Osoitteessa www.gyproc.fi käyttäjä voi rekisteröityä ja myös tarkistaa omat tietonsa ja tarvittaessa muuttaa niitä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Rekisterissä ei ole manuaalista aineistoa.
B. ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteriin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka järjestelmän ylläpitäjä (Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n määrittelemä henkilö) määrittelee. Käyttöoikeuksia rekisterin tietojen käsittelyyn annetaan vain yrityksen järjestelmän ylläpitoon nimetyille toimihenkilöille.

Jos käyttäjä on unohtanut salasanansa, järjestelmä antaa hänelle uuden satunnaisen salasanan, jonka käyttäjä voi halutessaan muuttaa. Vanhoja salasanoja ei tallenneta järjestelmään. Jos käyttäjä haluaa tietonsa poistettavan rekisteristä, hän voi ilmoittaa siitä Saint-Gobain Rakennustuotteet OY:lle joko kotisivun palautelomakkeella tai esimerkiksi puhelimitse.

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen
tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.