Päivitetty 28.11.2011
vastuuvapaus banner

Vastuuvapauslauseke

Näillä internet-sivuilla esitettyjen rakennekuvien lainaaminen on sallittua vain Gyprocin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, kun lähde mainitaan. Kuvia ja niihin liittyviä tekstejä ei saa muuttaa ja ne tulee aina esittää kokonaisuudessaan. Saint-Gobain Rakennustuotteet pidättää oikeuden tehdä niihin muutoksia.

Sivuillamme esitetyt rakennetyypit ja -yksityiskohdat ovat esimerkkejä, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa sekä tukea hyvää suunnittelua ja toteutusta. Jokaisen rakennuskohteen rakennetyyppejä ja -yksityiskohtia koskevat päätökset on aina tehtävä niin, että huomioon otetaan rakennuskohteen erityispiirteet ja -tarpeet.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ei siten vastaa yksittäisissä rakennuskohteissa tehdyistä rakennetyyppejä ja -yksityiskohtia koskevista valinnoista. Rakenteiden valinnassa ja soveltuvuudessa käsillä olevaan kohteeseen on vastuu aina suunnittelijalla.