Päivitetty 31.10.2011

Gyproc GT

Puurunkoinen Gyproc-väliseinä on järjestelmä kantaville 
ja ei-kantaville seinille. 

Järjestelmän edut 

  • Perinteinen ja tunnettu järjestelmä 
  • Puuranka standardimittainen 
  • Helppo rakentaa

Järjestelmäkuvaus

Järjestelmä koostuu puurangoista ja 1200 mm leveistä Gyproc-kipsilevyistä käytettäessä 600 mm rankajakoa. Rangat voidaan asentaa lattia- ja kattojuoksuihin. 

Järjestelmällä voidaan rakentaa kolmenlaisia seiniä 

  • yksinkertaisella rungolla, jossa rangat ja alajuoksut ovat samanlevyisiä. 
  • erillisrunkoisena, jossa on rankoja leveämmät ylä- ja alajuoksut ja ranka vuorotellen kiinni toisessa seinäpuoliskossa 
  • kaksinkertaisella samansuuntaisella rungolla (merkitään ”x2”), jossa ranka ja reunaprofiili ovat samanlevyiset. 


Seinäkorkeudet: 
Puurankaseinät voidaan 45x95 mm rangoilla rakentaa 4 m asti ilman erityistoimenpiteitä. Maksimikorkeus on määritelty enemmänkin käytännön kuin jäykkyyden mukaan perustuen puurangan ominaisuuksiin ja maksimivakiopituuksiin. 

Mineraalivilla 
Kun seinässä käytetään mineraalivillaa palonestoon edellytetään, että eriste tuetaan rankoja vasten niin, ettei se irtoa, vaikka levyverhous palaa pois. Eristeen paikallaan pysyminen varmistetaan 5-10 mm ylimitan avulla tai vähintään 38 mm pituisilla kapeakantaisilla ruuveilla tai niitä vastaavilla mekaanisilla kiinnikkeillä. Kiinnikkeitä tulee puurangan uuman keskelle 3 kpl/eristelevy. Yksi levyn keskikorkeudelle ja yhdet 150 mm:n etäisyydelle sen kummastakin päästä. 


Rakenne-esimerkki

1. Runko, kaksinkertainen puurunko: 
Seinäranka 45x66 mm, k 600 mm 
Ohjauspuu 35x66 mm 

2. Eriste: 
Mineraalivilla 2 x 50 mm 

3. Levyverhous: 
Gyproc kipsilevy, 2 x 13mm

GT eriste
GT levyverhous
GT runko, kaksinkertainen puurunko