Päivitetty 24.11.2011

Gyproc GS

Teräsrunkoiset kipsilevyseinät ovat Gyproc-kevytrakennetekniikan kulmakivi. Teräsrungon etuna on elämättömyys. Rakenteet ovat helppoja ja nopeita asentaa, ja niillä on laaja käyttöalue. Teräsrunkoinen Gyproc GS-väliseinä on järjestelmä ei-kantaville seinille. 

Teräsrunkoisen väliseinän etuja verrattuna puurankaseinään ovat mm 

  • mittatarkka rakenne 
  • kevyemmät rangat, parempi asennusergonomia 
  • helppo, nopea ja kuiva asennus 
  • tehokkaampi logistiikka teräsrankojen ja levyjen ollessa samassa toimituksessa 
  • rangat voidaan toimittaa juuri oikean pituisina 
  • parempi ääneneristys yksinkertaisella rungolla 

Järjestelmäkuvaus

Järjestelmä koostuu Gypsteel-teräsrangoista ja 900 tai 1200 mm leveistä kipsilevyistä käytettäessä 450 tai 600 mm rankajakoa. Teräsrangat ovat 42, 66, 95 tai 120 mm leveitä ja ne voidaan asentaa Gypsteel SK-, Gyproc SKP -kiskoihin tai AC-reunaprofiiliin (Gyproc Acounomic). 

Järjestelmällä voidaan rakentaa kolmenlaisia seiniä

  • yksinkertaisella rungolla, jossa rangat ja kiskot ovat samanlevyisiä. 
  • erillisrunkoisena (sik-sak), jossa rangat tulevat leveämmille ylä- ja alakiskoille vuorotellen kiinni kiskon toiseen reunaan. 
  • kaksinkertaisella rungolla (merkitään ”x2”), jotka ovat omilla, toisistaan irti olevilla rangan levyisillä kiskoilla. 

Käytettäessä yksinkertaista runkoa k 450 mm saavutetaan tämän järjestelmän käytöllä jonkinverran alhaisempi ääneneristys kuin rankajaolla k 600 mm (katso Gyproc XR tai Gyproc Ergonomic, ääniluokka R'w = 40-52 dB). 


Rakenne-esimerkki 

1. Runko: 
Ranka Gypsteel ELPR 66/40 
Kisko Gypsteel SK 66/37 

2. Eriste: 
Mineraalivilla 50 + 50 mm 

3. Levyverhous: 
Gyproc Kipsilevy 3x13 mm

GS1 runko
GS2 eriste
GS3 levyverhous