Päivitetty 25.11.2011

Väli- ja yläpohjat


Puurunkoiset Gyproc Välipohjat

Käyttämällä välipohjassa tavanomaisten kantavien perusrakenteiden lisänä Gyproc-kevytrakennetekniikkaa saavutetaan tarkoituksenmukaisia tuloksia sekä korjaus- että uudisrakentamisessa. 


Puurunkoiset Gyproc Yläpohjat

Gyproc-kipsilevyin toteutetulla yläpohjalla yhdessä mineraalivillaeristyksen kanssa saavutetaan hyvä lämmöneristys ja paloluokat REI 30-60. Kattopinnasta saadaan helposti tasainen Gyproc Planum -levyn avulla. Toisiokannattajat muodostavat sopivan välitilan sähköasennuksille.


Välipohjien ääneneristyksen parantaminen

Vanhojen rakennusten välipohjien ääneneristys on usein riittämätön täyttämään nykyisten määräysten vähimmäisvaatimukset. Kun kerroskorkeus on rakentamismääräyksin muutettu, tilaa riittää uusille rakennustavoille.