Päivitetty 02.12.2014

Kantavien teräsrakenteiden palonsuojaus Gyproc-järjestelmällä

Paloturvallisuus on asia, jonka huomioimatta jättäminen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa aiheuttaa tarpeettomia riskejä mahdollisissa palovahinkotilanteissa. 

Gyproc-kipsilevyt ovat ensimmäisinä kipsilevyinä Suomessa luokiteltu palamattomiksi. Levyt on hyväksytty vuonna 2003 RakMK E1 (Rakennusten paloturvallisuus) vaatimuksen mukaiseen rakennustarvikeluokkaan A2-s1, d0. 

Hyvien palo-ominaisuuksiensa ansiosta Gyproc-kipsilevyjä voidaankin käyttää lähes kaikessa rakentamisessa, missä on kyseessä rakennusten paloturvallisuus, kuten esimerkiksi yli kaksikerroksisten P1-luokan rakennusten uloskäytävien osastoivissa seinissä ja kellaritilojen osastoinnissa sekä roilorakenteissa. 

Gyproc Normaali, Gyproc Erikoiskova ja Gyproc Palonsuojalevy ovat hyväksyttyjä (VTT:n lausunto VTT-S-09066-07) kantavien teräsrakenteiden palonsuojaukseen.


Järjestelmäkuvaus

Gyproc Teräsrakenteiden palonsuojausjärjestelmä koostuu 12,5 mm Gyproc Normaali (tai Erikoiskova) ja 15,4 mm Gyproc Protect F -levyistä ja erityisistä teräsprofiileista. Käsikirjan kappaleen 3.8.1 taulukoista (Teräsrakenteiden Palonsuojaus Suunnittelu.pdf) nähdään tarvittava levykerrosten määrä kriittisen teräslämpötilan, profiilisuhteen ja tarvittavan aikaluokan mukaisesti. 

Kipsilevyjen palonsuojaominaisuudet perustuvat siihen, että levyssä on n. 20 % kemiallisesti sitoutunutta vettä, joka höyrystyy hitaasti sitä mukaa, kun energiaa vapautuu palosta ja tunkeutuu levyyn. Tämän kalsinointivyöhykkeen edellä lämpötila ei nouse yli + 100 °C. 

15,4 mm Gyproc Protect F -palonsuojalevyn rakenne on 12,5 mm:stä Gyproc Normaalia tiiviimpi ja painavampi. GF 15 -levyn hyvät palonesto-ominaisuudet perustuvat siihen, että levyn sisältämän kidevesimäärän höyrystyminen kuluttaa paljon lämpöenergiaa. Lisäksi 15,4 mm Gyproc Protect F pysyy, Normaali-levystä poiketen, paikallaan vielä kideveden höyrystyttyä suojaten siten takana olevaa rakennetta. Käyttämällä 15,4 mm Gyproc Protect F -levyjä selvitään yleensä vähemmin levykerroksin.

ovrig2 hb.gif
Palonsuojaus 2
Palonsuojaus 3