Päivitetty 01.02.2013

Välipohjien ääneneristyksen parantaminen

Vanhojen rakennusten välipohjien ääneneristys on usein riittämätön täyttämään nykyisten määräysten vähimmäisvaatimukset. Kun kerroskorkeus on rakentamismääräyksin muutettu, tilaa riittää uusille rakennustavoille. Tässä ohjeessa on esitetty pääasiassa vanhojen rakennusten välipohjarakenteita ja Gyproc-lisärakenteita. Gyproc-lisärakenteina on esitetty kolme eri tyyppiä. Niistä kaksi on perusrakenteen päälle tehtäviä lattiarakenteita ja yksi alapuolelle tehtävä kattorakenne. Lue lisää:

AP25_HARKKO_pieni

Väliseinien ääneneristyksen parantaminen

Koska korjausrakentamisen yhteydessä rakenteiden painon huomattava lisääminen on yleensä mahdotonta, ääneneristyksen parantaminen onkin toteutettava kevytrakennetekniikalla. Kun korjausrakentamisessa tehdään
uusia ääntä eristäviä kipsilevyseiniä, ne toteutetaan joko kaksinkertaisella rungolla tai yksinkertaisen rungon ja jousirangan yhdistelmällä.

Korjattavissa rakennuksissa, etenkin 1950-luvulla ja sitä ennen rakennetuissa, on paljon ohuita kiviaineisia seiniä. Myös betonivälipohjissa on ohuita alalaatallisia tai kaksoislaatallisia palkistoja. Betonipaksuus on tavallisesti vain 40–80 mm. Kun uusi ja hyvin eristävä levyrakenne liittyy edellä mainittuun rakenteeseen, kulkee ääni tämän ohuen kiviaineisen rakenteen kautta uuden rakenteen sivusta. Tämän niin sanotun  sivutiesiirtymän poistamiseen on aina varauduttava. Lattialaattaa pitkin tapahtuva sivutiesiirtymä poistetaan kelluvalla kipsilevylattialla. Katon betonilevyä pitkin tapahtuva sivutiesiirtymä poistetaan parhaiten kattoon akustisella jousirangalla kiinnitettävällä kipsilevyrakenteella.

Luettelomaisesti esitettynä vanhan rakennuksen peruskorjauksessa ääneneristys saatetaan moitteettomaan kuntoon seuraavasti:

  • Uudet huoneistojen väliset seinät tehdään kaksinkertaisella rungolla tai yksinkertaisen rungon ja  jousirangan yhdistelmänä. Molemmin puolin on kaksinkertainen kipsilevy ja välissä pehmeä mineraalivilla.
  • Vanha heikkolaatuinen kiviseinä parannetaan lisäämällä toiselle tai molemmille puolille ensin pystykoolaus ja siihen kiinnitettyinä jousirangat ja kaksinkertainen levytys. Välitilaan sijoitetaan pehmeä mineraalivilla. Välitilaan voidaan sijoittaa tarvittavia sähköjohtoja tms.
  • Kattoon tehdään edellä esitettyä vastaava lisärakenne. Sillä parannetaan sekä ilmaääneneristystä että askelääneneristystä. Ensisijaisesti se on kuitenkin tarpeen äänen sivutiesiirtymän poistamiseksi, jos huoneistojen väliseinät eivät ole kantavia.
  • Lattialle tehdään 30 mm paksuisen mineraalivillan (Isover FLO tai vastaava) varaan  kelluva rakenne 2 x 15 mm Gyprocin lattialevyistä. Rakenne on tarpeen äänen sivutiesiirtymän estämiseksi, jos huoneistojen väliset seinät eivät ole kantavia. Sillä parannetaan myös askelääneneristystä siten, että lattianpäällyste voidaan valita vapaasti.
  • Jos rakennuksessa on paljon huoneistojen sisäisiä keveitä kiviaineisia seiniä, joiden äänensäteilykyky on poikkeuksellisen suuri, ne olisi syytä, varsinkin, jos ne ovat huonokuntoisia, korvata runkorakenteisilla kipsilevyseinillä. Vaihtoehtoisesti kivirakenteet verhotaan äänen säteilyä vähentävällä, jousirankaan kiinnitetyllä kipsilevyrakenteella.

Alla esimerkki keyven väliseinän rakenteesta ääneneristyksen parantamiseksi.

Kevyen seinän lisä-ääneneristys

Alla esimerkki kiviseinän rakenteesta ääneneristyksen parantamiseksi.

Kiviseinän lisä-ääneneristys