Gyptone-levyjen ominaisuudet
Päivitetty 05.10.2016

Gyptone-levyjen ominaisuudet

Gyptone-alakattotuotteissa on akustisten ominaisuuksien lisäksi paljon hyviä muitakin teknisiä ominaisuuksia. Nämä tekniset ominaisuudet yhdessä suunnittelun vapauden kanssa muodostavat perustan kauniille ja kestäville alakattoratkaisuille.


Kosteus

Huoneen kosteudella on vaikutusta Gyptone-alakattolevyihin. Suuri suhteellinen kosteus voi pitkään jatkuvana aiheuttaa näkyvää taipumaa joko levyn omasta painosta tai asennuksesta johtuen.

Korkein sallittu jatkuva suhteellinen kosteus on sen takia rei'itetyille leyille 70 % ja rei'ittämättömille levyille 90 %.


Palo-ominaisuudet

Gyptone-levyn kipsiydin koostuu pääosin kipsikiteistä. Kipsikiteet ovat kalsiumsulfaattia, jossa on sitoutunutta vettä. Kipsiä kuumennettaessa kiteisiin sitoutunut vesi vapautuu ja poistuu vesihöyrynä. Kun kipsilevyyn vaikuttaa toispuoleinen palokuorma, se kalsinoituu hitaasti sitä mukaa kun energiaa vapautuu palosta ja tunkeutuu levyyn. Kalsinointivyöhykkeen edellä lämpötila ei nouse yli +100° C. Kidevesi antaa siis kipsilevylle erinomaiset paloa estävät ominaisuudet.

Kaikki Gyptone-alakattolevyt ovat CE-merkittyjä EN 14190 mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että tuotteet ovat mm. palotestattuja ja täyttävät eurooppalaisen paloturvallisuusvaatimustason.

Kaikki standardituotteet ja standardirakenteet ovat testattuja ja luokiteltuja A2-S1, d0. Tuotteista testataan mm. palo-ominaisuudet, savunmuodostus ja pisarointi.


Kuormitus

Gyptone-levyihin voidaan kiinnittää esimerkiksi valaisimia, kovaäänisiä ja ilmanvaihtolaitteita. Sekä rei'itetyt että rei'ittämättömät kipsilevyt kestävät suurempaa kuormitusta kuin monet muut alakattomateriaalit. Raskaammat kuormat kiinnitetään kantaviin rakenteisiin joko suoraan tai erillisin kannatinrakentein. Gyptone-levyä saa kuormittaa enintään kg:n pistekuormituksena. Kuitenkin D1-reunaista Gyptone-levyä voidaan kuormittaa 1 kg asti. Gyptone Bend -levyä sekä Plank-järjestelmää (reuna E/A) ei saa kuormittaa ilman lisäripustuksia.

Taipuma

Kosteus vaikuttaa levyn taivutusominaisuuksiin. Raskas kuormitus levyyn yhdessä korkean kosteuspitoisuuden kanssa voi aiheuttaa näkyviä taipumia levyyn, mutta harvoin murtumaa. Rei'itettyä Gyptone-levyä voidaan käyttää tiloissa, joissa suhteellinen kosteus ei pysyvästi ylitä 70%:ia.

Lämmon vaikutus

Kipsilevykattojen kuormituskyky heikkenee yli 50ºC lämpötiloissa.  Lämpöä tuottavat laitteet on sijoitettava siten, että suora lämmn siirtyminen estyy. Vaihtoehtoisesti laitteet on ripustettava erikseen.

Kannatinjärjestelmät

Kannatinjärjestelmää kuormittavat levyjen lisäksi usein ilmanvaihtolaitteet, kyltit, mainokset ja muut sisustuselementit. Suunniteltaessa sisäkattorakenteita on tärkeää huomioida kokonaiskuormitus, jotta ripustusrakenteet voidaan mitoittaa oikein.

Levyjen ja kannatinjärjestelmän kuormitus

Gyptone-levyjen kuormitus / Ruuvikiinnitteiset, ei-avattavat alakatot
Gyptone-levyä reunalla B1 Bend (levyn paksuus 6,5 mm) ei saa kuormittaa. Muiden ruuvikiinnitteisten levyjen (reunat A1, B ja B2) pistekuormitus on 3 kg/levy (maksimitaipuma 2 mm). Jos kuormitus on suurempi tai jos on vaara, että kiinnityskohdat ylikuumenevat valaisimien kohdalta, on kiinnitys tehtävä levyn takana olevaan listaan tai välilistan avulla ensiökannattajaan. Vaihtoehtoisesti voidaan ripustaa erikseen.

Kannatinjärjestelmän kuormitus / Avattavat alakatot
Kannatinjärjestelmän maksimikuormitus levyjen painon lisäksi niin, että maksimitaipuma (3 mm, k 1200) ripustuspisteiden välillä  on seuraava:
Max. kokonaiskuormitus: T-15: 5 kg/m, T-24: 7 kg/m
Max. pistekuormitus:  T-15 ja T-24: 3 kg (kuormituspiste keskellä)


Ympäristöystävällinen materiaali 

Gyptone-akustiikkalevyt mahdollistavat järkevän ja ympäristöystävällisen rakentamisen. Ne on Gyproc-kipsilevyjen tapaan valmistettu kipsistä, kartongista ja vedestä sekä pienestä määrästä lisäaineita.  Kipsi on tuote, joka osaksi louhitaan kipsikivenä ja joka osaksi syntyy savukaasujen puhdistuksen yhteydessä hiili-voimalaitoksissa. Käyttämämme kartonki valmistetaan kierrätyspaperista. Muita valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita ovat muun muassa tärkkelys, vaahto sekä lasikuitu.

Uusia levyjä valmistettaessa voidaan seokseen lisätä myös kierrätyskipsiä. Puhtaan kierrätyskipsijakeen lisääminen ei heikennä valmistettavan levyn ominaisuuksia, mutta kierrätyskipsin käyttäminen valmistuksen yhteydessä säästää luonnonvaroja sekä edistää kokonaishallintaa tuotteen elinkaariajattelussa.


Sisäilma

Vietämme paljon aikaa sisätiloissa. Siksi on tärkeää, että sisäilma on hyvälaatuista. Hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Sen lopulliseen laatuun vaikuttavat monien muiden tekijöiden ohella sisätilojen rakennusmateriaalit. Rakennustietosäätiö on hyväksynyt Gyptone-akustiikkalevyt pintamateriaalien päästöluokkaan M1. Lataa tästä Gyptone-tuotteiden M1-hyväksyntä.


Gyptone Activ'Air -tuotteet vähentävät sisäilman formaldehydipitoisuutta
Gyptone-tuoteperhe kattaa myös Activ’Air -tuotteet. Activ’Air -levyissä on sisäilman laatuun aktiivisesti vaikuttava ominaisuus, jonka avulla huoneilman mahdollinen formaldehydipitoisuus pienenee.


Valon heijastavuus

Ohjearvo rei'ittämätömien Gyptone-levyjen valonheijastavuudelle on 82%. Rei'itettyjen levyjen valonheijastusarvo vaihtelee rei'ityskuviotyypeittäin. Pinnan valonheijastavuus riippuu sen valkoisuudesta, sileydestä ja rei’ityksestä. Valonheijastavuutta mitataan useimmiten ISO 7724 -standardin mukaan, missä heijastus mitataan eri tulokulmilla.

Valonheijastusarvo
Tehdasmaalattujen Gyptone-alakattolevyjen vakioväri on NCS 0500. Rei’ittämättömien levyjen valonheijastavuus on 82 %. Rei’itettyjen levyjen valonheijastavuus on ainoastaan arvioitu, koska rei’itettyjen levyjen heijastusarvojen hajonta standardimittauksin on suuri. Voidaan kuitenkin sanoa, että Gyptone–levyjen heijastusominaisuusarvo liikkuu 70 - 82 % välillä, kuviotyypistä riippuen.