Päivitetty 23.03.2016

Akustiikka ja Gyptone-levyt

Tilojen akustiikka ja ääniympäristö ovat tärkeitä tekijöitä hyvän ilmapiirin saavuttamisessa. Hyvän akustiikan tuntomerkki on miellyttävä äänitaso, jossa haittamelu absorpoituu ja olennainen ääni ymmärretään selkeästi.

Tämä tarkoittaa, että akustiikka- ja jälkikaiunta-aikavaatimukset vaihtelevat tilojen tarkoituksen ja käytön mukaan. Esimerkiksi luokkahuoneilla, konserttisaleilla ja asunnoilla on hyvin erilaiset akustiikkavaatimukset.

Kaikkien rei'itettyjen Gyptone-alakattolevyjen takapuolella on akustinen huopa. Se varmistaa osaltaan, että ääni absorpoituu tehokkaasti. Alakattoratkaisua on myös mahdollista tehostaa Gyptone-pintaisilla seinillä tai otsapinnoilla. Näin aikaansaadaan aina ratkaisu, jossa on optimaalinen akustiikka - riippumatta siitä, onko kyseessä äänistudio tai luentosali.

Mitä akustiikalla tarkoitetaan?

Akustiikalla tarkoitetaan usein tilan jälkikaiuntaaikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Helposti jonkin tilan akustiikkaa sanotaan yksiselitteisesti hyväksi tai huonoksi määrittelemättä asiaa tarkemmin. Akustiikalla kuitenkin tarkoitetaan kaikkia äänen ominaisuuksia jossakin tilassa. Akustiikkaa voidaan määritellä mm. puheenymmärrettävyydellä, ilmaääneneristysominaisuuksilla, jälkikaiunta-ajalla tai taustamelutasolla.

Akustiikka on aina ollut välttämätön rakennusmateriaalien valintakriteeri, kuten palo-ominaisuudet tai valon heijastus. Akustiikasta on tullut viimeaikoina kuitenkin vieläkin tärkeämpi laatumittari rakennetulle sisäympäristölle.

Sopiva akustiikka on aina riippuvainen siitä, mihin tilaa käytetään (esim. kauppakeskus, sairaala, päiväkoti, äänitysstudio, jne). Akustiikan tulee aina sopia tilan käyttöön. Perusajatuksena on, että ylimääräinen melu saadaan pois. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että tilassa, joka on erittäin hyvin vaimennettu, ei ole aina välttämättä hyvä akustiikka. Tilan akustisten olosuhteiden on oltava sopusuhteessa myös tilan kokoon. Liika vaimennus syö puhe-energiaa, jolloin äänitasosta tulee niin pieni, että se alkaa olla ongelma.

Ympäristömme akustiset olosuhteet ovat osittain lakisääteisiä. Rakennuksiin liittyvät akustiset kysymykset on säädetty Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa, erityisesti osassa C1 ja osittain osassa D2. Akustinen standardi SFS 5907 luokittelee rakennukset akustisiin luokkiin A, B, C ja D tilojen akustisen olosuhteiden perusteella.