Gyproc Järjestelmätakuulogo on saanut uuden ilmeen

Gyproc Järjestelmätakuu

Gyproc Järjestelmätakuu Käsikirjassa

Päivitetty 03.01.2018
Järjestelmätakuuleimasin

Gyproc Järjestelmätakuu

Gyproc on osa Saint-Gobain Finland Oy:tä, joka tuottaa innovatiivisia, kestäviä ja turvallisia rakentamisen ratkaisuja, jotka säästävät energiaa ja ympäristöä sekä parantavat asumismukavuutta. Vahvat brändimme ovat Gyproc, ISOVER, Weber ja Ecophon. Tarjoamme korkealaatuisia ja monipuolisia rakentamisen ratkaisuja, joilla yhdessä asiakkaidemme kanssa toteutamme muunneltavia, viihtyisiä, kestäviä ja turvallisia tiloja asumiseen ja työskentelyyn. Olemme luotettava kumppani suunnittelusta toteutukseen. Kehitämme jatkuvasti ammattitaitoamme ja sitoudumme aina parhaan ratkaisun löytämiseen asiakkaallemme. Yhtenä esimerkkinä tästä voidaan pitää uutta Gyproc Järjestelmätakuuta.

Gyproc Järjestelmätakuu kattaa Gyproc Käsikirjan mukaiset rakennejärjestelmät. Takuunantajana Gyproc vastaa, että:

• Gyproc-tuotteet ja muut Gyprocin ohjeistamat komponentit ovat yhteensopivia.

• Gyproc-järjestelmistä muodostuvat ja Gyproc Käsikirjan, 
  Gyproc Asennusohjeiden sekä hyvän rakennustavan mukaisesti toteutetut   
  rakennekokonaisuudet täyttävät Gyproc Käsikirjan mukaiset ominaisuudet.

• Voimassaolevat Gyproc Käsikirjan ja Asennusohjeiden ohjeistukset on esitetty 
  Gyprocin kotisivulla.

• Gyproc Käsikirjan mukaiset järjestelmäominaisuudet täyttävät SrMk:n 
  vaatimustasot.

Gyproc Järjestelmätakuun sisältö ja ehdot

 

1. Takuunantaja

Saint-Gobain Finland Oy (Kipsiliiketoimintayksikkö, jäljempänä Gyproc), osoite: PL 250, 05801 Hyvinkää

2. Takuun soveltamisalue ja laajuus

Gyproc Järjestelmätakuu kattaa Gyproc Käsikirjan mukaiset rakennejärjestelmät. Takuu on voimassa Suomessa.

3. Takuun voimassaoloaika

Gyproc Järjestelmätakuu on voimassa 5 vuotta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta tai, mikäli vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, kohteen käyttöönotosta.

Takuu ei ole voimassa mikäli edellä mainittuja toimenpiteitä ei ole suoritettu vuoden sisällä järjestelmän asentamisesta.

4. Takuun sisältö

Takuunantaja vastaa siitä, että:

1. Gyproc-tuotteet ja muut Gyprocin ohjeistamat komponentit ovat yhteensopivia.

2. Gyproc-järjestelmistä muodostuvat ja Gyproc Käsikirjan, Gyproc Asennuskirjan sekä hyvän rakennustavan mukaisesti toteutetut rakennekokonaisuudet täyttävät Gyproc Käsikirjan mukaiset ominaisuudet.

3. Voimassaolevat Gyproc Käsikirjan ja Asennuskirjan ohjeistukset on esitetty Gyprocin kotisivulla.

4. Gyproc Käsikirjan mukaiset järjestelmäominaisuudet täyttävät SrMk:n vaatimustasot.

5. Menettely virhetilanteessa

Ostajan tulee ilmoittaa virheestä takuunantajalle tai myyjälle kohtuullisen, enintään yhden (1) kuukauden pituisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Takuunantajalla on oikeus ottaa tarvittavat korjaustyöt suoritettavakseen.

6. Takuun merkitys

Takuunantajan vastuu Gyproc Järjestelmätakuun perusteella määräytyy näiden takuuehtojen mukaisesti. Tämä takuu ei rajoita kuluttaja-asemassa oleville henkilöille kuuluvia kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.

Järjestelmätakuuta koskevat seuraavat rajoitukset:

 

1. Järjestelmätakuu on voimassa, kun kaikki käytetyt tuotteet ovat Gyproc-tuotteita tai Gyprocin ohjeistamia tuotteita ja kun toteutus on tehty voimassaolevan Gyproc Käsikirjan ja Asennuskirjan ohjeistuksien mukaisesti.

2. Käytettäessä Gyprocin ohjeistamia Saint-Gobain Finland Oy:n ulkopuolisia tuotteita tulee niiden yhteensopivuus ja toimivuus osana Gyproc Järjestelmää varmentaa ja kirjata etukäteen kohdekohtaisesti.

3. Gyproc ei vastaa yksittäisissä rakennuskohteissa tehdyistä valinnoista. Suunnittelijalla on aina vastuu rakenteiden valinnassa ja soveltuvuudessa kyseessä olevaan kohteeseen.

4. Gyproc vastaa vain Gyproc-järjestelmässä olevasta viasta aiheutuvista suorista kustannuksista. Gyproc ei vastaa ostajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista kustannuksista, mukaan lukien menetetty tulo tai vaikutukset tuotannon tehokkuuteen.

5. Järjestelmätakuu ei koske yksittäisiä tuotteita. Järjestelmätakuu kattaa järjestelmään liittyvien tuotteiden ostohetkellä voimassaolevat Gyproc Käsikirjan mukaiset järjestelmäominaisuudet. Järjestelmätakuu ei kata vikoja, jotka johtuvat tuotteiden väärästä käsittelystä tai säilytyksestä, eikä suunnittelun tai asentamisen virheistä, ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai muista tekijöistä, joihin takuunantaja ei voi vaikuttaa.