Lue lisää tästä ratkaisusta

Järjestelmäkuvaus

Asennusohjeet

Referenssit

Järjestelmään kuuluvat tuotteet

Päivitetty 31.10.2011

Gyproc Muotorakenteet

Kevytrakennetekniikan avulla voidaan toteuttaa mitä monimuotoisimpia sisäseiniä ja -kattoja. Muotorakenne saadaan aikaan kaarevan alusrakenteen ja taivutetun levyn avulla. 

Levy taivutetaan joko suoraan alusrakenteen tai erillisen muotin päälle. Levy taipuu rakenteen muotoon kostutettuna ja hyvin loivissa kaarissa myös kuivana. Gyproc-levyn voi taivuttaa joko poikittais- tai pitkittäissuuntaisesti. Muotorakenteisiin käytetään taivutussäteestä riippuen sisätiloissa Gyproc Normaalia, Gyproc Erikoiskovaa tai Gyproc Remonttilevyä ja kaarevien ulkoseinien ulkopinnoissa Gyproc GTS Tuulensuojaa tai Glasroc GHU Tuulensuojalevyä. 

Runkorakenteena voidaan käyttää yhtä hyvin puu- tai teräsrankoja. Taivutusperiaatteet ovat kummassakin samat. Ala- ja yläkisko tehdään kahdesta Gyproc SK 40/30 -profiilista. 


Järjestelmäkuvaus

Järjestelmä käsittää mm. levyjen taivutuksen kuivana suoraan rankarakennetta vasten. Pienin taivutussäde saadaan käyttäen 6,5 mm Gyproc Remonttilevyjä. Tasaisen pinnan varmistamiseksi kaariosissa käytetään tiheämpää runkotolppajakoa. 

Kaareva katto
kaareva_alakatto
Kaarevat seinät
Kaarevia muotoja
muotorakenne
Muotorakenteita