Päivitetty 30.10.2014
Suunnittelijat

Gyproc koulutukset

 

Gyproc tarjoaa arkkitehti- ja suunnittelutoimistoille mahdollisuuden viiteen erilaiseen, ajankohtaiseen tietopakettiin seuraavista aihealueista:

  • Muuttuneet palohyväksynnät ja palotekninen suunnittelu
  • Äänitekninen suunnittelu ja akustiikka
  • Märkätilojen rakennesuunnittelu
  • Korjausrakentamisen suunnittelu
  • Gyproc Käsikirja 2014 työkaluna


PALOKOULUTUS

Koulutuksen tavoitteena on esittää muuttuneiden palohyväksyntöjen vaikutus kevytrakennetekniikan ratkaisuihin. Koulutus kattaa kevytväliseinät, kantavat puurakenteet, teräsrakenteiden palosuojauksen sekä palostandardien vaatimukset.Koulutuksen hyötynä ovat varmennetut rakenteet, tehokkaampi suunnittelu ja kustannustehokkaimpien ratkaisujen oivaltaminen rakennusprojekteissa.

Kohderyhmänä ovat insinöörit ja arkkitehdit, jotka työskentelevät vaativissa suunnittelukohteissa.

 

MÄRKÄTILAKOULUTUS

Koulutuksen tavoitteena on esittää märkätilan suunnittelun hallintaa uusilla rakenneratkaisuilla, jotka perustuvat rakennusfysiikkaan. Koulutus kattaa rakennusfysiikkaa, kosteuden hallinnan keskeisiä asioita sekä Gyproc-kylpyhuonejärjestelmän yksityiskohdat. Koulutuksen hyötynä ovat todennetut rakenteet, tehokkaampi suunnittelu ja kustannustehokkaimpien ratkaisujen oivaltaminen rakennusprojekteissa.

Kohderyhmänä ovat insinöörit ja arkkitehdit, jotka työskentelevät suunnittelukohteissa, joissa esiintyy märkätiloja.ÄÄNI- JA AKUSTIIKKAKOULUTUS

Koulutuksen tavoitteena on esittää äänitekniikan ja -suunnittelun hallintaa uusilla rakenneratkaisuilla. Koulutus kattaa väliseinät, liittymät, tiiveyden, välipohjat ja ulkoseinärakenteet. Koulutuksen hyötynä ovat todennetut rakenteet, tehokkaampi suunnittelu ja kustannustehokkaimpien ratkaisujen oivaltaminen rakennusprojekteissa.

Kohderyhmänä ovat insinöörit ja arkkitehdit, jotka työskentelevät vaativissa suunnittelukohteissa.


KORJAUSRAKENTAMINEN

Koulutuksen tavoitteena on esittää korjausrakentamisen suunnittelun hallintaa, uusilla rakenneratkaisuilla, jotka perustuvat rakennusfysiikkaan. Koulutuksen sisältönä ovat vanhojen rakenteiden palo- ja äänitekniikan ymmärtäminen sekä paloasioiden hallinta. Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkkejä. Koulutuksen hyötynä ovat todennetut rakenteet, tehokkaampi suunnittelu ja kustannustehokkaimpien ratkaisujen oivaltaminen rakennusprojekteissa.

Kohderyhmänä ovat insinöörit ja arkkitehdit, jotka työskentelevät suunnittelukohteissa, joissa on kysymyksessä korjausrakentaminen.

GYPROC KÄSIKIRJA 2014 TYÖKALUNA

Koulutuksen tavoitteena on esitellä ja käydä läpi Gyproc Käsikirja 2014. Koulutuksen aikana kirjan rakenne tulee tutuksi ja sitä on helppo käyttää päivittäisen työn apuna. Rakennusalan ammattilaisille tarkoitetusta Järjestelmätyökalusta Gyproc Käsikirjasta löytyvät kaikki Gyproc-järjestelmät nopeasti ja helposti. Gyproc-rakenteiden valintaa helpottavat taulukot, joissa on esitetty kerralla kaikki rakennetekniset ominaisuudet ja hintaindeksit. Kirjassa on myös kuvattu yksityiskohtaisesti palo- ja ääniluokitellut rakennetyypit liitosdetaljeineen.Kaikki koulutukset ovat maksuttomia ja ne kestävät noin 35 - 45 minuuttia, huomioiden aiheeseen liittyvä vapaa keskustelu ja kysymykset esityksen aikana/lopussa. Koulutuksen jälkeen osallistujat saavat käyttöönsä koulutusmateriaalin sähköisessä muodossa. Materiaali kattaa tuotetietoutta koulutuksessa esitettyihin ratkaisuihin liittyen, tietoa Gyproc-rakenteille myönnetyistä hyväksynnöistä ja sertifikaateista sekä autocad-kuvia seinärakenteista ja liittymistä. Materiaaliin on sisällytetty myös Gyproc Käsikirja sähköisessä muodossa.

Koulutuksesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä suoraan kouluttajaan ja sopia hänen kanssaan koulutuksen tarkemman ajankohdan.

Anttila Kimmo Tuotepäällikkö
Puh. 044 321 2604